minimize
Bri
Punt de llum format per un led embegut en resines i amb una barilla flexible, sensible al vento i resitent a la intemperie. Els bris s'organitzen en conjunts de 6 i poden anar connectats directament a la corrent o amb piles
field
works
detail
Location : Lab
Year : 2007.11
Team :
Links :