minimize
Bri 2.0 . Sistema audiovisual interactiu
Bri 2.0 està basat en un grup de "bris" que actuen com interficie fisica entre l'usuari i l'entorn. El "bri" es una fina barilla amb un led enresinat en el seu extrem superior i constitueix l'element base del sistema interactiu. El sistema consta de 61 bris, organitzats en un patro hexagonal, el qual constitueix un sistema autoreferencial i autònom, organitzat a mode de xarxa, aludint al concepte de sistema exposat per N.Luhmann i basat en els sistemes organitzatius del essers vius. La interaccio entre l'usuari i el sistema de bris provoca un conjunt de processos interns en el sistema els quals son expressats a traves de la llum, el so i el moviment.
field
detail
Location : Medialab-Prado. Madrid
Year : 2008.09
Team : aatl + Raul Diaz Poblete
Links : www.medialab-prado.es