minimize
Meiosis
Instal.lacio consistent en 150 llums -leds- organitzades segons el conecepte de "meiosis". A la finalització de l'acte els convidats s'enduen cada una de les lampares com a obsequi.
field
detail
Location : Hotel Arts . Barcelona
Year : 2009.02
Team : aatl
Links :